Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 
 

 TRZECIOKLASISTO!!!

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 11.04.2016r.
Na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat,

znajdziesz ofertę szkół ponadgimnazjalnych i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji – przewodnik.

Terminarz rekrutacji

od 11 kwietnia do 10 czerwca

  • Gimnazjum (nauczyciel informatyki) przekazuje kandydatowi login i hasło do jego konta.
  • Kandydat loguje się na swoje konto  i wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów, do których chce kandydować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego* (na najbliższych lekcjach informatyki będą szkolenia dotyczące rekrutacji).
  • Kandydat drukuje podanie z Systemu.
  • Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów)  kandydat zanosi do  szkoły pierwszego wyboru.

1 lipca

  • Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

  od 1 lipca  do 7 lipca do godz. 15.00

  • Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki. Kandydat sprawdza, do jakiego oddziału został zakwalifikowany i składa oryginały świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Uwaga!
Nie złożenie oryginału świadectwa w terminie oznacza bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej.
13 lipca do godz. 12.00

  • Publikacja list przyjętych
  • Kandydat sprawdza w Internecie (na swoim koncie) lub na liście wywieszonej w szkole, czy jest przyjęty.
  • Jeżeli  nie został przydzielony do żadnej klasy – to od 14 lipca będzie mógł sprawdzić nową ofertę szkół. Znajdą się tam klasy, w których są jeszcze wolne miejsca.

Uwaga.

*Nie jest ważna kolejność szkół! Ważna jest kolejność klas!
Klasy z różnych szkół i o różnym charakterze mogą dowolnie się przeplatać. Możesz wybrać dowolna liczbę klas z maksymalnie 3 szkół.