Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 
 

 TRZECIOKLASISTO!!!

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 25.04.2016r.
Na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat,

znajdziesz ofertę szkół ponadgimnazjalnych i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji – przewodnik.

Terminarz rekrutacji

od 25 kwietnia do 28 czerwca

  • Gimnazjum (nauczyciel informatyki) przekazuje kandydatowi login i hasło do jego konta.
  • Kandydat loguje się na swoje konto i wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów, do których chce kandydować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego* (na najbliższych lekcjach informatyki będą szkolenia dotyczące rekrutacji).
  • Kandydat drukuje podanie z Systemu.
  • Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów)  kandydat zanosi do  szkoły pierwszego wyboru.
  • Jeżeli kandydat wybiera szkołę  zawodową lub technikum musi pójść do wybranej szkoły po skierowanie na wymagane badania, a później z takim skierowaniem zgłosić się do higienistki szkolnej, która pomoże zorganizować wizytę u lekarzy specjalistów.

4 lipca

  • Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

  od 4 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 15.00

  • Kandydat sprawdza, do jakiego oddziału został zakwalifikowany i składa oryginały świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga!
Nie złożenie oryginału świadectwa w terminie oznacza bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej.
15 lipca do godz. 15.00

  • Publikacja list przyjętych
  • Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy jest przyjęty.
  • Jeżeli  nie zostałeś przydzielony do żadnej klasy – zaloguj się na swoje konto i wejdź w zakładkę wolne miejsca. Znajdziesz tam klasy, w których są jeszcze wolne miejsca, weź oryginały dokumentów i udaj się do tych szkół.

Uwaga.

*Nie jest ważna kolejność szkół! Ważna jest kolejność klas!
Klasy z różnych szkół i o różnym charakterze mogą dowolnie się przeplatać. Możesz wybrać dowolna liczbę klas z maksymalnie 3 szkół.