Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 
 

 TRZECIOKLASISTO!!!

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 14.04.2014r.
Na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat,

znajdziesz ofertę szkół ponadgimnazjalnych i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji – przewodnik.

Terminarz rekrutacji

od 14 kwietnia do 25 czerwca

 • Gimnazjum (nauczyciel informatyki) przekazuje kandydatowi login i hasło do jego konta.
 • Kandydat loguje się na swoje konto i wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów, do których chce kandydować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego* (na najbliższych lekcjach informatyki będą szkolenia dotyczące rekrutacji).
 • Kandydat drukuje podanie z Systemu.
 • Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów)  kandydat zanosi do  szkoły pierwszego wyboru.
 • Jeżeli kandydat wybiera szkołę  zawodową lub technikum musi pójść do wybranej szkoły po skierowanie na wymagane badania, a później z takim skierowaniem zgłosić się do higienistki szkolnej, która pomoże zorganizować wizytę u lekarzy specjalistów.

do 25 czerwca

 • Gimnazjum wprowadza do Systemu oceny i szczególne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie, a kandydat sprawdza czy wszystkie są poprawne. W przypadku niezgodności niezwłocznie zgłasza to w swoim gimnazjum.

27 czerwca do 3 lipca

 • Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa.

4 lipca

 • Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

  od 4 lipca od godz. 12.00 do 8 lipca do godz. 14.00

 • Kandydat sprawdza, do jakiego oddziału został zakwalifikowany i składa oryginały świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, wyniki badań lekarskich.

Uwaga!
Nie złożenie oryginału świadectwa w terminie oznacza bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej.
10 lipca od godz. 12.00

 • Publikacja list przyjętych
 • Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy jest przyjęty.
 • Jeżeli  nie zostałeś przydzielony do żadnej klasy – zaloguj się na swoje konto i wejdź w zakładkę wolne miejsca. Znajdziesz tam klasy, w których są jeszcze wolne miejsca, weź oryginały dokumentów i udaj się do tych szkół.

Uwaga.

*Nie jest ważna kolejność szkół! Ważna jest kolejność klas!
Klasy z różnych szkół i o różnym charakterze mogą dowolnie się przeplatać. Możesz wybrać dowolna liczbę klas z maksymalnie 3 szkół.