Warto wiedzieć

 
 

Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie
– szkoła Twoich marzeń

To nas wyróżnia
 • Zaletą szkoły jest znakomita lokalizacja.
 • Nauka w szkole odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.00, czyli na jedną zmianę.
 • Szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny – uczeń w naszej szkole ma poczucie bezpieczeństwa.
 • „Czwórka” dysponuje dwudziestoma dwoma przestronnymi salami lekcyjnymi z dostępem do Internetu i z nowoczesną bazą dydaktyczną (tablice interaktywne), dwoma bardzo dobrze wyposażonymi salami komputerowymi. W bibliotece szkolnej działa Centrum Multimedialne – uczniowie korzystają z Internetu, odrabiają lekcje, grają w gry planszowe.
 • Gimnazjum nr 4 dysponuje nowoczesną i dobrze wyposażoną dużą halą sportową oraz mniejszymi salami do ćwiczeń gimnastycznych. Ma również własną siłownię.
 • Atutem naszej szkoły jest piękna Sala Patrona. Ponadto w gimnazjum w pawilonie B funkcjonuje Sala Prób z doposażoną Sceną im. Ryszarda Smożewskiego. Gimnazjum współpracuje z nieinstytucjonalnym teatrem Nie Teraz.
 • Gimnazjum współpracuje z: wyższymi uczelniami: Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Wyższa Szkołą Zawodową w Tarnowie, Instytutami Języków Obcych: British Council i Goethe Institut w Krakowie. Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich.
 • Uczniowie mają możliwość nauki kilku języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego  i hiszpańskiego.
 • W szkole integruje się społeczność międzypokoleniowo „Od przedszkola do seniora” –organizowane są wspólne akcje, imprezy np: Jasełka, Wigilia, itp.
 • Szkoła ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do indywidualnych potrzeb ucznia – w szkole odbywa się mnóstwo ciekawych zajęć pozalekcyjnych w kołach, takich jak: humanistyczne, języków obcych, dziennikarskie, informatyczno-techniczne, miłośników przedmiotów ścisłych, biologiczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, miłośników sztuki, piłka siatkowa, piłka koszykowa chłopców i dziewcząt, tenis, zajęcia z klasą weterynaryjną.
 • Uczniowie, mogą łączyć obowiązki szkolne z działaniami pozalekcyjnymi, mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania także:
  • w redagowaniu gazetki „Chochlik”;
  • tworzeniu witryny internetowej;
  • zajęciach integracyjno–edukacyjnych typu: Dni Języków Obcych, Dni Otwarte, Dzień Patrona, Dzień Sportu itp;
 • Rodzic (i uczeń) za pomocą nadanego kodu może na stronie internetowej szkoły sprawdzić oceny za pomocą dziennika elektronicznego.
 • Szkoła posiada oddanych swojej pracy pedagogów. Atutem szkoły jest życzliwość i przyjazna atmosfera, która sprzyja nauce i ułatwia współpracę.
 • Nauczyciele – pasjonaci z przyjemnością poświęcają swój czas wolny rozwijając uczniowskie talenty i zainteresowania.

Możemy się poszczycić:

Bardzo wysokimi osiągnięciami sportowymi:

I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców w Teramo (2001),

I miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców (2001),

I miejsce w Małopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży w piłce ręcznej chłopców (2002),

II miejsce Małopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt (2002),

I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (2006),

I miejsce (Mistrzostwo Małopolski) w Małopolskiej Gimnazjadzie w piłce ręcznej chłopców (2007),

II miejsce (Wicemistrzowie Polski) w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w piłce ręcznej chłopców (2008), II miejsce (tytuł wicemistrza Tarnowa) w Gimnazjadzie Młodzieży w piłce nożnej halowej dziewcząt (2011),

I miejsce (tytuł mistrza Tarnowa) w Gimnazjadzie Młodzieży w halowej piłce nożnej chłopców (2011),

II miejsce w Mistrzostwach Tarnowa Szkół Gimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt (2012),

II miejsce w Gimnazjadzie Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt (2013),

I miejsce w Mistrzostwach Tarnowa w piłce nożnej dziewcząt,(2013),

II miejsce w Mistrzostwach Tarnowa w koszykówce dziewcząt (2013),

III miejsce w Mistrzostwach Tarnowa w drużynowym tenisie stołowym (2013),

III miejsce Gimnazjadzie Piłki Ręcznej Dziewcząt (2013),

II miejsce w Gimnazjadzie Piłki Ręcznej Chłopców (2013),

I miejsce Oliwii Witek w Tarnowskiej Lidze Strzeleckiej (2013),

I miejsce Pauliny Kędzior w II Mistrzostwach Gimnazjum nr 4 w Strzelectwie (2014),

I miejsce Justyny Staroń w Jesiennych Biegach Przełajowych Szkół Gimnazjalnych (2014),

II miejsce w Gimnazjadzie w halowej piłce nożnej (2014),

II miejsce w Gimnazjadzie Piłki Siatkowej Dziewcząt (2014),

II miejsce w Mistrzostwach Tarnowa Tarnowskiej w koszykówce chłopców (2014),

II miejsce w Gimnazjadzie Piłki Ręcznej Chłopców (2014),

III miejsce w Mistrzostwach Tarnowa w drużynowych biegach przełajowych (2014),

II miejsce w Turnieju Finałowym w Gimnazjadzie Koszykówki Chłopców –wicemistrzostwo Tarnowa (2015),

II miejsce w Mistrzostwach Tarnowa w piłce siatkowej dziewcząt (2015),

II miejsce w Mistrzostwach Tarnowa w piłce ręcznej chłopców (2015),

III miejsce w Mistrzostwach Tarnowa w piłce nożnej chłopców (2015),

III miejsce w Mistrzostwach Tarnowa w drużynowym tenisie stołowym (2015),

IV miejsce szkoły w III Mistrzostwach w Strzelectwie – konkurencja: karabinek pneumatyczny (2015) i dużo, dużo innych osiągnięć sportowych drużynowych i indywidualnych.

 Posiadaniem tytułów:

„EuroSzkoła 2001”;

„EuroSzkoła 2003”;

„Szkoła z klasą”;

„Szkoła bez przemocy”;

„Szkoła promująca zdrowie”;

„Wzorcowe gimnazjum”;

„Złota szkoła”.

Gimnazjum w Klubie Przodujących Szkół – zostało przyjęte jako nieliczne w Polsce w 2009 r.

II miejsce w Plebiscycie na „Najlepsze i Najfajniejsze Gimnazjum w Tarnowie!” (Rok szkolny 2012/2013)

Gimnazjum nr 4 w Tarnowie laureatem VI Edycji Nagrody Jakości Nauczania SAPERE AUSO (Rok szkolny 2014/2015)

 Uzyskaniem certyfikatów:
 • Uzyskanie przez szkołę certyfikatu Jakości Kształcenia Języków przyznany w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling w roku szkolnym 2013/2014.
 • Uzyskanie przez szkołę certyfikatu Jakości Kształcenia Języków przyznany w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling   w I półroczu roku szkolnym 2014/2015.
 • Uzyskanie przez szkołę certyfikatu Jakości Kształcenia Języków przyznany w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling  w II półroczu roku szkolnym 2014/2015.
 • Uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Mistrzowie Kodowania”.
Realizacją licznych innowacji programowych i pedagogicznych: 
 • „Ścieżki międzyprzedmiotowe”; „Żyjmy bez uzależnień”; „Program innowacyjny dla klasy sportowej o profilu –piłka ręczna” (1999);
 • „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”; „Bliżej teatru” (2006);
 • „Matematyka w języku angielskim”; „Język polski z elementami dziennikarstwa”; „Klasa humanistyczna z elementami regionalizmu”; „Zajęcia teatralne w języku angielskim” –  (2007-2011);
 • Klasa politechniczna; Klasa biologiczna; Klasa FCE; Klasa dziennikarska; Klasa usportowiona; Klasa artystyczna – (2012-2015);
 • „Zespołowe gry sportowe”; „Innowacja z języka angielskiego”; „Klasa hiszpańska – innowacja z języka hiszpańskiego”; „Klasa euro politechniczna – innowacja z języka niemieckiego  i matematyki i fizyki”; „Klasa artystyczna – innowacja muzyczna i z plastyki” – (2013–2016);
 • „Język angielski od A-Z” – rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim przez poznawanie kultury brytyjskiej; „artystyczna – innowacja z muzyki, plastyki, języka polskiego i taneczna”; „Klasa politechniczna – innowacja z matematyki i fizyki”; „Łączy nas piłka w grze” – (2014–2017);
 • „Języki obce kluczem do sukcesu”. Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim i niemieckim przez poznawanie kultury brytyjskiej i niemieckiej; „Liczy się drużyna” – innowacja z wychowania fizycznego o profilu piłka ręczna; „Myślę logicznie, działam praktycznie” – innowacja z matematyki i informatyki; „Poznaję złożoność natury” – innowacja z biologii i chemii; „Ty i twój pupil, tu y tu mascota, czyli klasa miłośników weterynarii” – innowacja z języka hiszpańskiego łącząca treści interdyscyplinarne; „Wychowanie przez sztukę, czyli sztuka wychowania – klasa artystyczna” – innowacja z języka polskiego(media), plastyki i wychowania fizycznego (taniec); Innowacja z języka niemieckiego przygotowująca uczniów kl. II i III do egzaminu na poziomie A1; Innowacja turystyczna; Zajęcia teatralne; „Polsko–Angielska innowacja teatralna związana z rozszerzaniem wiedzy o teatrze na zajęciach pozalekcyjnych” – (2015-2018).
Uczestnictwem w trzech edycjach międzynarodowego projektu „Sokrates Comenius”
 • I edycja – Sokrates Comenius 1 „Droga Tarnowa do zjednoczonej Europy. Bliższa Europa”. (2001 – 2003),
 • II edycja – Sokrates Comenius 2 „Szkoła łączy Europę – marzenia i rzeczywistość” (2005 – 2008),
 • III edycja – Comenius „Uczenie się przez całe życie” – (2011 -2013).
Bardzo dobrymi relacjami ze szkołami europejskimi – wymiana

11. 2011 r. – 02. 12. 2011 r. – Alsfeld, Niemcy

04. 2012 r.– 28. 04. 2012 r. – Capod`Orlando, Włochy

11. 2012 r.– 28. 11. 2012 r. – Granada, Hiszpania

06. 2013 r. – 09. 06. 2013. r. – Niemcy, Francja i Szwajcaria

Wycieczka integracyjna uczniów gimnazjum z uczniami Szkoły Podstawowej nr 9

16-18.05.2013 r. – Ukraina, Lwów, Olesko, Podhorce, Zadwórz i Żółkiew

Osiągnięciami w konkursach
Uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca w konkursach:
 • o zasięgu międzynarodowym, np. w konkursie „Kangur Matematyczny” (2002, 2003, 2004  i 2005), „Matematyka Bez Granic”(2012), konkursie plastycznym „Dzieckiem być – wierzenia i legendy małopolskie” (2015), uczniowie zdali na ocenę bardzo dobrą międzynarodowy egzamin z języka niemieckiego na poziomie A1.(2014, 2015).
 • o zasięgu ogólnopolskim w konkursie: humanistycznym „Omnibus” (2000), „Europa 2000” zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Europejskiego w Bonn, języka niemieckiego „Sprachdoktor” (2001, 2011), języka angielskiego „English ACE” (2004, 2006), języka angielskiego „English High Flier” (2005, 2006), „Na Najlepsze Koło PCK” (2006), „Poznajemy Ojcowiznę” (2006, 2007), „Moje finanse z kasy do kasy” (2007), w „Mistrzostwach Młodych Ekonomistów” (2008), w konkursie „Za naszą i waszą wolność” (2009), konkursie „Wygraj sukces” (2010), Olimpiadzie Języka Angielskiego dla klas I – III „Olimpus” (2009, 2011, 2014, 2015), w konkursie plastycznym „Nowe wcielenie elektryczności” (2012), konkursie Literackim na temat przekazania 1% na rzecz potrzebujących (2013), konkursie fotograficzno-literackim „Korowód Świętych” (2014), konkursie poetycko–plastycznym „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem” (2014, 2015), „Wędrówki przez Chiny” (2014), „Powstanie Warszawskie    w świadomości” (2014), „Eko-fota” (2014), w konkursie językowym na plakat pt: Why is English worth learning?(2015), konkursie plastycznym dla uczniów gimnazjów „Świat wokół mnie” (2015), Matematyka bez granic(2015).
 • o zasięgu wojewódzkim:  42 uczniów zostało laureatami, zaś 110 finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Ponadto uczniowie uzyskali czołowe miejsca w konkursach, między innymi: „Na grani tysiąclecia” (2000), „List do Ojca św. na 25-lecie pontyfikatu” (2003), „Europa Nasza Przyszłość” (2003), „Euroszkoła 2003”, „Alfik matematyczny” (2004), w konkursie matematycznym w języku angielskim „Mathematics Everywhere and Day by Day” (2005, 2009, 2012), w konkursie piosenki „Mamo śpiewam dla Ciebie” (2007), w IX Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej (2008), w konkursie „Projekty Europejskie” (2009), Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”: 6 laureatów, 8 finalistów (2014), 2 finalistów (2015), w konkursie „Ślady Solidarności w historii mojego regionu”(2014), konkursie „Ku wolnej Polsce” ”(2014), konkursie historyczno-literackim „Ludzie z pasją” ”(2014), w konkursie plastycznym pod hasłem „Polska Niepodległa” (2015),   w konkursie „Szlakiem Małopolskiej Solidarności” (2015).