Zebrania i konsultacje

 
 

W roku szkolnym 2017/2018 zebrania odbywają się we wtorki od godz.18.00, konsultacje we wtorki o godz.17.00
Terminy zebrañ:
19.09.2017r.,
14.11.2017r.,
6.02.2018r.
6.04.2017r.,

Terminy konsultacji:
10.10.2017r.,
19.12.2017r.*,
10.04.2018r., 
8.05.2018
r.*

Nauczyciele nie pełniący funkcji wychowawcy oczekują na rodziców w pokoju nauczycielskim w godzinach 18:30 do 19:30.

*(informacja na temat grożących na semestr ocen niedostatecznych)

Przydział sal dla wychowawców na zebrania i konsultacje

klasa sala wychowawca
2a D01 Małgorzata Król
2b D6 Alicja Starzec
2c C02 Agata Ptasznik
2d D05 Elżbieta Irla
2e C07 Alina Baran
3a C15  Łukasz Szostak
3b C09  Joanna Gnutek
3c D07 Agnieszka Lisińska
3d C16 Renata Plebanek