Zebrania i konsultacje

 
 

Terminy spotkań z rodzicami

W roku szkolnym 2016/2017 zebrania i konsultacje odbywają się w czwartki od godz.17.00.
Terminy zebrañ:
7.09.2016r. – klasy I, 8.09.2016r. – klasy II, III, 17.11.2016r., 26.01.2017r., 6.04.2017r.,

Terminy konsultacji:
13.10.2016r., 15.12.2016r.*, 16.03.2017r., 18.05.2017r.*

Konsultacje z wychowawcami odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych w godz. 17.00 – 18.00. Nauczyciele nie pełniący funkcji wychowawcy oczekują na rodziców w pokoju nauczycielskim w godzinach 17:30 do 19:00.

*(informacja na temat grożących na semestr ocen niedostatecznych)

Przydział sal dla wychowawców na zebrania i konsultacje

 

klasa sala wychowawca
1a A06 Grzegorz Wrona
1b A15 Alicja Starzec
1c A02 Agata Ptasznik
1d B02 Elżbieta Skrzypczyńska
1e A07 Alina Baran
2a A09  Łukasz Szostak/Zofia Zelek
2b A15  Urszula Koryga
2c B07 Agnieszka Lisińska
2d A16 Renata Plebanek
 3a  B03 Renata Prendota
3b A14 Małgorzata Sobół
3c B01 Małgorzata Król
3d B05 Elżbieta Irla

TablePress