Rada rodziców

 
 

Prezydium Rady Rodziców
Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie
w roku szkolnym 2016/2017

Pani  Katarzyna Pierzchała (2d)

przewodnicząca

Pan Artur Irzykowski (1 a)

z-ca przew.

Pan Paweł Mądel (2a)

skarbnik

 

Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych:

Elżbieta Szymańska

1a

Anna Dębowska

1b

Małgorzata Wajchamer

1c

Teresa Kras

1d

Dorota Kolbusz

2a

Elżbieta Szymańska

2b

Janusz Szczepanik

2c

2d

Marta Zielińska

3a

Sebastian Dembosz

3b

Elżbieta Gulińska

3c

Grażyna Postawa

3d

Małgorzata Podstawska

3e

Maria Gałek

3f

Anna Wąsik