Dyrekcja

 
 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8
z oddziałami gimnazjalnymi


Dyrektor – Dorota Zaleśny

Wicedyrektor – Agnieszka Krakowska
Wicedyrektor – Alicja Ostrowska
Wicedyrektor – Bożena Tabiś