Dyrekcja

 
 

Dyrekcja Gimnazjum nr 4
im. Jerzego Brauna w Tarnowie

Dyrektor szkoły
Barbara Kuklewicz

p.dyr.kuklewicz

Wicedyrektor ds. dydaktycznych
Małgorzata Ignasik

Wicedyrektor ds. wychowawczych
Alicja Ostrowska