Historia szkoły

 
 

Istnieją wydarzenia, które zachowuje się na zawsze w pamięci. Powracają i ożywają daty, które się wspomina.

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016 2016/2017    

Prezentacja 

Rok szkolny 1999/2000

 • 1 września – 400 uczniów klas pierwszych gimnazjum zapisanych do 15 oddziałów zainaugurowało rok szkolny. Wszyscy uczniowie wcześniej uczęszczali do Szkół Podstawowych nr 5, 8, 9, 15 w Tarnowie. Grono pedagogiczne tworzyło 33 nauczycieli.
 • Mgr Krzysztof Janas objął funkcję dyrektora szkoły zaś wicedyrektorem została mgr Maria Sus.
 • Od września do czerwca realizowano program Bezpieczne miasto.
 • W listopadzie ukazał się pierwszy numer czasopisma szkolnego „Gimzetka”.
 • W listopadzie zapoczątkowano udział młodzieży w Małopolskim Złazie Patriotyczno–Turystycznym Szlakami Legionistów oraz w Jesiennym Rajdzie Górskim Szlakami Walk AK Batalionu „Barbara”.
 • 17 grudnia grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 4 zorganizowało wspólną kolację wigilijną.
 • Gimnazjaliści po raz pierwszy wzięli udział w VIII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • 6-7 maja uczniowie wszystkich klas pierwszych pisali sprawdzian wiadomości i umiejętności, przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego.
 • 17 lutego nastąpiło podsumowanie cyklu spotkań programu integrującego rodziców – uczniów – nauczycieli.
 • 12 kwietnia w szkole odbyła się Małopolska Inauguracja Dni Olimpijczyka.

 Rok szkolny 2000/2001

 • 747 uczniów w 27 oddziałach rozpoczęło rok szkolny.
 • Funkcję dyrektora szkoły sprawował mgr Krzysztof Janas, zaś mgr Małgorzata Ignasik została powołana na drugiego wicedyrektora szkoły.
 • 1 września zapoczątkowano realizację pierwszego 3 letniego międzynarodowego projektu UE Sokrates Comenius 1 Droga Tarnowa do zjednoczonej Europy. Bliższa Europa. (2001 – 2003).
 • Rozpoczęto opracowywanie programów autorskich: Ścieżki międzyprzedmiotowe; Żyjmy bez uzależnień, Program innowacyjny dla klasy sportowej o profilu –piłka ręczna i po akceptacji wdrożono je do realizacji.
 • 4 grudnia po raz pierwszy zorganizowano Mikołajkowy międzyszkolny turniej piłki siatkowej dziewcząt.
 • Szkoła zdobyła tytuł Euroszkoła Tarnów 2001.
 • Szkoła uzyskała I miejsce w konkursie EDUSEEK.
 • Reprezentanci szkoły zdobyli I miejsce w Międzynarodowym Turnieju piłki ręcznej chłopców   w Teramo (Włochy).
 • 20–21 kwietnia odbył się sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów klas I i II, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego.
 • Drużyna szkoły zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców.
 • Małopolski Szkolny Związek Sportowy wyróżnił szkołę za osiągnięcia sportowe.
 • Odbył się sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów klas I i II – przygotowujący do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego z bloku humanistycznego oraz bloku matematyczno–przyrodniczego.

 Rok szkolny 2001/2002

 • 1071 uczniów w 39 oddziałach rozpoczęło rok szkolny.
 • Funkcję dyrektora szkoły sprawował mgr Krzysztof Janas zaś mgr Małgorzata Ignasik pełniła funkcję wicedyrektora ds. wychowawczych a mgr Maria Sus nadal była wicedyrektorem ds. dydaktycznych.
 • 14–15 października przeprowadzono próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III.
 • Od 26–30 listopada w gimnazjum odbył się Tydzień Comeniusa.
 • Szkoła uzyskała IV miejsce w ogólnopolskim turnieju O Puchar Tarnowa 2001.
 • 13 stycznia odbył się X Wielki Finał Piłki Ręcznej z udziałem uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
 • 22 lutego w ramach Otwartego Dnia Gimnazjalisty zorganizowano turniej pt. Poznajmy się na sportowo z udziałem reprezentacji Szkół Podstawowych nr 5, 8,9,15 z Tarnowa.
 • W lutym uczniowie realizujący międzynarodowy projekt Socrates Comenius przeprowadzili wywiad z mistrzem Olimpijskim z Calgary Nagano – Jensem Mullerem.
 • 11 kwietnia po raz pierwszy przeprowadzony został międzyszkolny konkurs pt. Bliżej Gimnazjum, skierowany do uczniów klas szóstych z tarnowskich szkół podstawowych oraz okolicznych miejscowości oraz Dzień Otwarty Szkoły.
 • 19 kwietnia zorganizowano sesję naukową pt. Życie i twórczość Jerzego Brauna, pod patronatem rektora PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Adama Juszkiewicza.
 • 20 kwietnia odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 4 w Tarnowie imienia Jerzego Brauna.
 • Po raz pierwszy, trzech uczniów gimnazjum otrzymało stypendium Fundacji Hetmana Jana Tarnowskiego.

 Rok szkolny 2002/2003

 • 1037 uczniów, w 36 oddziałach rozpoczęło  rok szkolny.
 • Funkcję dyrektora szkoły sprawował mgr Krzysztof Janas zaś mgr Małgorzata Ignasik pełniła funkcję wicedyrektora ds. wychowawczych a mgr Maria Sus była wicedyrektorem ds. dydaktycznych.
 • 14 października w szkole zorganizowano międzyszkolny turniej siatkówki dziewcząt o Puchar Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie.
 • Reprezentanci szkoły zdobyli I miejsce w Małopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży w piłce ręcznej chłopców.
 • Reprezentantki szkoły zdobyły II miejsce Małopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt.
 • Uczniowie wzięli udział w I ogólnopolskiej akcji pt. Drzewko za butelkę, zorganizowanej przez Zakłady Azotowe S.A w Tarnowie i Urząd Miasta Tamowa.
 • 26 kwietnia uczniowie obchodzili pierwszą rocznicę nadania imienia szkole czyli Dzień Patrona.
 • 8-9 maja uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu zewnętrznego, zaś uczniowie klas pierwszych i drugich pisali próbny sprawdzian wiadomości i umiejętności z bloku humanistycznego  i matematyczno-przyrodniczego.
 • Szkoła zdobyła tytuł Euroszkoła Tarnow 2003.
 • W czerwcu zorganizowano Festiwal Nauki.
 • W szkole odbyło się Prareferendum Unijne – Młodzi głosują.
 • 18-24 sierpnia uczniowie gimnazjum przebywali na obozie językowym w Csopok nad Balatonem.

 Rok szkolny 2003/2004

 • 1005 uczniów w 36 oddziałach rozpoczęło rok szkolny.
 • Funkcję dyrektora szkoły sprawował mgr Krzysztof Janas zaś mgr Małgorzata Ignasik pełniła funkcję wicedyrektora ds. wychowawczych a mgr Maria Sus była wicedyrektorem ds. dydaktycznych.
 • 8 -14 listopada w gimnazjum realizowano przedsięwzięcie Comenius Week.
 • W międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur Matematyczny 2004 czterech uczniów otrzymało nagrodę I i III stopnia.
 • Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymało wyróżnienie  i puchar Prezydenta Miasta Tarnowa.
 • Uczniowie wzięli udział w przedstawieniu teatralnym Jerzego Brauna pt. Europa w reżyserii Kazimierza Brauna, wystawionym na deskach tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego.
 • Gimnazjum wprowadziło elektroniczny system komunikowania się szkoły z rodzicami „wywiadówka – online” oraz. elektroniczną formę pisania świadectw w oparciu o komputerowy program „Świadectwa Optimum”.
 • Mgr Maria Sus za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze została wyróżniona przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 Rok szkolny 2004/2005

 • 930 uczniów w 34 oddziałach rozpoczęło rok szkolny.
 • Funkcję dyrektora szkoły sprawował mgr Krzysztof Janas zaś mgr Małgorzata Ignasik pełniła funkcję wicedyrektora ds. wychowawczych a mgr Maria Sus była wicedyrektorem ds. dydaktycznych.
 • Podczas licznych konferencji o zasięgu ogólnopolskim oraz wojewódzkim opiekunowie projektu Socrates Comenius 1 prezentowali wyniki współpracy międzynarodowej – przedstawiali korzyści dla uczniów wynikające z trzyletniej realizacji programu.
 • Szkoła włączyła się do realizacji projektu edukacyjnego Czy my się znamy?
 • Zapoczątkowano wyjazdy uczniów na wycieczki zagraniczne (Niemcy, Belgia, Grecja, Hiszpania, Włochy).
 • Szkoła uzyskała tytuł Szkoła z klasą.

 Rok szkolny 2005/2006

 • 869 uczniów w 31 oddziałach rozpoczęło rok szkolny.
 • Mgr Krzysztof Janas pełnił funkcję dyrektora, obowiązki wicedyrektora ds. wychowawczych objęła mgr Barbara Kuklewicz, natomiast mgr Małgorzata Ignasik pełniła funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych.
 • Zapoczątkowano realizację kolejnego 3-letniego międzynarodowego projektu UE Sokrates Comenius 2, pod hasłem: Szkoła łączy Europę – marzenia i rzeczywistość (2005 – 2008).
 • 73 wolontariuszy naszej szkoły kwestowało na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • 2 czerwca w szkole odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie „Sali Patrona”.
 • Reprezentanci szkoły zdobyli I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych.
 • Gimnazjum wzięło udział w I edycji projektu profilaktycznego Alkohol świat zatopionych marzeń.

 Rok szkolny 2006/2007

 • 785 uczniów w 28 oddziałach rozpoczęło rok szkolny.
 • Do końca roku kalendarzowego 2006 funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Krzysztof Janas, zaś od stycznia do sierpnia 2007 r. mgr Małgorzata Ignasik pełniła obowiązki dyrektora, funkcje wicedyrektorów sprawowały: mgr Alicja Ostrowska oraz mgr Barbara Kuklewicz.
 • W szkole utworzono klasę terapeutyczną na poziomie klasy pierwszej – pierwsza klasa tego typu  w powiecie tarnowskim.
 • Rozpoczęto realizację programów innowacyjnych: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Matematyka w języku angielskim. Język polski poszerzony o wiedzę o teatrze Bliżej teatru.
 • 2 czerwca nastąpiło oficjalne zakończenie drugiego etapu prac związanych z wystrojem „Sali Patrona” – podsumowanie pięcioletniego okresu istnienia Gimnazjum nr 4.
 • Mgr Krzysztof Janas za szczególne osiągnięcia został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 Rok szkolny 2007/2008

 • 689 uczniów w 26 oddziałach rozpoczęło rok szkolny.
 • Mgr Barbara Kuklewicz sprawowała funkcję dyrektora szkoły, zaś obowiązki wicedyrektora ds. dydaktycznych przejęła mgr Małgorzata Ignasik a mgr Alicja Ostrowska została wicedyrektorem ds. wychowawczych.
 • Utworzono dodatkową klasę terapeutyczną na poziomie klasy drugiej.
 • Opracowane zostały programy innowacyjne – Język polski z elementami dziennikarstwa. Klasa humanistyczna z elementami regionalizmu; Zajęcia teatralne w języku angielskim. Matematyka w języku angielskim.
 • Po raz pierwszy ukazało się czasopismo szkolne „Chochlik” w wersji elektronicznej.
 • Zorganizowano po raz pierwszy w szkole debaty oxfordzkie: 12 października poświęcona była mundurkom szkolnym. Druga pt. Ludzie i tak oceniają Cię po wyglądzie.
 • Gimnazjum włączyło się w realizację projektu Patron mojej szkoły patriotą – portret życiem pisany  – 12 – 16 listopada wszyscy uczniowie szkoły zwiedzili wystawę pod tym samym tytułem.
 • 12 grudnia Jerzy Owsiak odwiedził szkołę i spotkał się z młodymi dziennikarzami gimnazjum.
 • Przedstawiciele gimnazjum wzięli udział w inauguracji Portalu Edunet.
 • Drużyna chłopców gimnazjum została wicemistrzami Polski, zdobyła II miejsce w Ogólnopolskiej  Gimnazjadzie w piłce ręcznej chłopców.
 • Drużyna chłopców gimnazjum zdobyła I miejsce (Mistrzostwo Małopolski) w Małopolskiej Gimnazjadzie w piłce ręcznej chłopców.

 Rok szkolny 2008/2009

 • 606 uczniów w 23 oddziałach rozpoczęło rok szkolny.
 • Funkcję dyrektora gimnazjum sprawowała mgr Barbara Kuklewicz, wicedyrektora ds. dydaktycznych mgr Małgorzata Ignasik, wicedyrektora ds. wychowawczych mgr Alicja Ostrowska.
 • Szkoła wprowadziła elektroniczny dziennik Librus oprócz dziennika w formie papierowej.
 • Realizowano programy innowacyjne: Edukacja czytelniczo–medialna w nauczaniu języka angielskiego; Klasa humanistyczna z elementami regionalizmu; Zajęcia innowacyjne z języka angielskiego; Język polski poszerzony o wiedzę o teatrze Bliżej teatru; Matematyka w języku angielskim.
 • Mgr Barbara Kuklewicz – dyrektor szkoły, lider ds. „Patrona Szkoły” mgr Krystyna Przybyło oraz historyk gimnazjum mgr Ryszard Tracz przebywali w Milechowach (domu rodzinnym Państwa Braunów).
 • Tina Małkowska (wnuczka Olgi i Andrzeja Małkowskich) była gościem szkoły.
 • Mgr inż. Agata Ptasznik za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze została wyróżniona przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
 • Zapoczątkowanie cyklu Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet „Pamięci Agaty Mróz”.
 • 18 października uczniowie klas pierwszych   mieli swoje wielkie święto – Dzień Pierwszoklasisty.
 • 25 października w gimnazjum obchodzono Dzień Papieski.
 • 14 listopada szkolna reprezentacyjna sztafeta 10x50m. wywalczyła brązowy medal podczas Mistrzostw Tarnowa szkół gimnazjalnych.
 • 13 – 15 kwietnia uczniowie klas trzecich pisali Test Gimnazjalny.
 • 20 kwietnia odbyło się w Tarnowie uroczyste otwarcie alei Dębów Katyńskich-Dębów Pamięci.  W uroczystości wzięła udział młodzież gimnazjum.
 • 27 maja zorganizowane zostało Wielkie Święto Szkoły połączone ze świętowaniem jubileuszu 10-lecia istnienia gimnazjum, z oficjalnym przyjęciem naszego gimnazjum do Klubu Przodujących Szkół działającego w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz Świętem Patrona.
 • 27 maja zakończony został program „Katyń – ocalić od zapomnienia” oraz odbyło się nadanie naszemu gimnazjum tytułu szkoły przodującej.
 • 3 lipca zainaugurowano działalność hali sportowej, pełniącej rolę Szkolno Osiedlowego Centrum Kultury Fizycznej, wzbogaconej o nowocześnie wyposażony klub fitness, siłownię oraz saunę w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie

 Rok szkolny 2009/2010

 • 488 uczniów w 18 oddziałach rozpoczęło rok szkolny.
 • Funkcję dyrektora gimnazjum sprawowała mgr Barbara Kuklewicz, wicedyrektora ds. dydaktycznych mgr Małgorzata Ignasik, wicedyrektora ds. wychowawczych mgr Alicja Ostrowska.
 • Realizowano programy edukacyjne i profilaktyczne np: Patrz i zmieniaj; Krokus; Godność człowieka.
 • Realizowano innowacje programowe i pedagogiczne: Edukacja czytelniczo-medialna w nauczaniu języka angielskiego; Klasa humanistyczna z elementami regionalizmu; Zajęcia innowacyjne z języka angielskiego; Język polski z elementami dziennikarstwa; Język polski z elementami wiedzy o teatrze – Bliżej teatru; Matematyka w języku angielskim.
 • Realizowano projekty: Alkohol – świat zatopionych marzeń, Lepsza szkoła, Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą Młodzież pamięta – 11.11.1918 r.

Rok szkolny 2010/2011

 • 476 uczniów w 17 oddziałach rozpoczęło rok szkolny.
 • Funkcję dyrektora gimnazjum sprawowała mgr Barbara Kuklewicz, wicedyrektora ds. dydaktycznych mgr Małgorzata Ignasik, wicedyrektora ds. wychowawczych mgr Alicja Ostrowska.
 • Realizowano innowacje programowe i pedagogiczne: Edukacja czytelniczo-medialna w nauczaniu języka angielskiego; Język polski z elementami dziennikarstwa; Klasa humanistyczna z elementami regionalizmu; Język polski z elementami wiedzy o teatrze – Bliżej teatru; Matematyka w języku            angielskim.
 • 14 października odbyło się uroczyste ślubowanie podczas obchodzonego tradycyjnie w naszym gimnazjum Dnia Pierwszoklasisty. Uroczystość ta była połączeniem obchodów Święta Komisji Edukacji Narodowej oraz 35. rocznicy śmierci patrona szkoły.
 • Mgr Krystyna Przybyło za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze została wyróżniona przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
 • 29 października w Sali Lustrzanej na zakończenie uroczystego posiedzenia Rady Miasta Tarnowa młodzież naszego gimnazjum wraz z uczniami tarnowskich szkół zaprezentowała program artystyczny będący zwieńczeniem międzyszkolnego projektu Tarnów – Miasto Wielkich.
 • 23 listopada odbyła się w gimnazjum konferencja informacyjno-promocyjna programu Uczenie się przez całe życie – Comenius organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie.
 • 8 grudnia w gimnazjum odbyło się spotkanie młodzieży z żużlowcami Unii Tarnów.
 • 9 stycznia 38 wolontariuszy z naszej szkoły zbierali pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci  z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi w ramach XIX finału WOŚP.
 • 19 stycznia w szkole odbyło się kolejne spotkanie z podróżnikiem Grzegorzem Chachurą, członkiem Klubu Podróżników  „Trzask” z Gorlic.
 • 20 lutego Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie – w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dyrekcja szkoły w osobach: Barbara Kuklewicz i Alicja Ostrowska zostały zaproszone do udziału w uroczystej prezentacji wyników międzynarodowego raportu PISA na temat przemian w edukacji na świecie. Stało się tak, ponieważ uczniowie naszego gimnazjum w 2009 roku brali udział               w badaniu wraz z kolegami z 65 krajów całego świata.
 • 28 lutego w ramach innowacji pt.: Zajęcia teatralne w języku angielskim uczniowie klas: 1d, 2e, 3a,3d, 3e, 3f wraz z opiekunkami zaprezentowali dyrekcji, gronu pedagogicznemu, rodzicom oraz uczniom naszej szkoły montaż poetycko-muzyczny prezentujący poezję Wisławy Szymborskiej                 w języku angielskim.
 • 18 marca odbyła się III edycja Konkursu Języka Angielskiego dla klas szóstych.
 • 21 marca w gimnazjum miała miejsce VIII edycja English Day.
 • 23 marca goszczono w szkole młodszych kolegów – szóstoklasistów.
 • 2 kwietnia reprezentacja szkoły w piłce ręcznej chłopców wywalczyła złoty medal w Mistrzostwach Tarnowa szkół gimnazjalnych.
 • 12-14 kwietnia odbył się egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich.
 • 11maja odbył się III międzyszkolny konkurs wiedzy o górach Gorce. Uczniowie reprezentujący Gimnazjum nr 4 zajęli drużynowo III miejsce.
 • 12 maja reprezentacja chłopców naszego gimnazjum zajęła III miejsce w finale wojewódzkim Gimnazjady w piłce ręcznej.
 • 18 czerwca gimnazjaliści wzięli udział w uroczystości związanej z podwójnym jubileuszem prof. Kazimierza Brauna, tj: 75 rocznicy urodzin oraz 50-lecia pracy artystycznej.
 • 20 czerwca odbył się Dzień Sportu Szkolnego.

  Rok szkolny 2011/2012 

 • 405 uczniów w 15 oddziałach rozpoczęło rok szkolny.
 • Funkcję dyrektora gimnazjum sprawowała mgr Barbara Kuklewicz, wicedyrektora ds. dydaktycznych mgr Małgorzata Ignasik, wicedyrektora ds. wychowawczych mgr Alicja Ostrowska.
 • 1 września szkoła zrezygnowała z tradycyjnego dziennika lekcyjnego na rzecz elektronicznego.
 • 2 października uczniowie wzięli udział w Jesiennych Indywidualnych Biegach Przełajowych.
 • Rozpoczęto realizację 2 letniego międzynarodowego projektu Uczenie się przez całe życie – Comenius.
 • 10 października w gimnazjum odbyły się po raz pierwszy otrzęsiny.
 • 14 października br. odbyło się uroczyste Ślubowanie podczas obchodzonego tradycyjnie w naszym gimnazjum Dnia Pierwszoklasisty – Uroczystość ta była połączeniem obchodów Święta Komisji Edukacji Narodowej oraz 36. rocznicy śmierci patrona szkoły Jerzego Brauna.
 • Mgr Barbara Kuklewicz za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze została wyróżniona przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
 • 20 października odbył się XX Tarnowski Bieg Leliwitów
 • 21 października odbyła się Gimnazjada Młodzieży w piłce nożnej halowej. Dziewczęta z naszej szkoły zdobyły tytuł wicemistrza Tarnowa.
 • 25 października reprezentacja szkoły zdobyła I miejsce w Gimnazjadzie Młodzieży w halowej piłce nożnej chłopców.
 • 14 listopada odbyła się akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
 • W dniach 28 listopada – 2 grudnia grupa uczniów wraz z nauczycielami z Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie wzięła udział w wizycie roboczej w ramach realizacji programu Comenius w miejscowości Alsfeld w Niemczech.
 • 16 grudnia w kościele pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny Kózki w Tarnowie odbył się spektakl pt. Cud Bożego Narodzenie na tarnowskim osiedlu.
 • 4-6 stycznia odbył się egzamin próbny klas III oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności dla klas I i II.
 • 30 wolontariuszy z naszej szkoły (w ramach XXI finału WOŚP) zbierało pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz na pompy insulinowe dla chorujących na cukrzycę kobiet, tak by mogły rodzić zdrowe dzieci.
 • Piłkarki ręczne naszej szkoły, wywalczyły II miejsce w Mistrzostwach Tarnowa szkół gimnazjalnych.
 • 28 lutego w Sali Lustrzanej w Tarnowie Prezydent Miasta Tarnowa wręczył okolicznościowe dyplomy uczniom, którzy otrzymali jednorazowe stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. W grupie uzdolnionych uczniów znalazło się 5 uczniów naszej szkoły.
 • W kwietniu szkoła jako jedyne tarnowskie gimnazjum przystąpiło do konkursu Tarnów w 3d.
 • 22 kwietnia grupa naszych uczniów wraz z opiekunami wyjechała na Sycylię, aby realizować projekt Comenius pt. Legends of our Countries – Legendy naszych krajów
 • 24 -26 kwietnia odbył się egzamin gimnazjalny uczniów klas III.
 • Klasa 3c zajęła 4 miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym Matematyka bez granic – makroregion Polska południowa.

Rok szkolny 2012/2013

 • Rok szkolny rozpoczęło 377 uczniów w 14 oddziałach.
 • Funkcję: dyrektora gimnazjum sprawowała mgr Barbara Kuklewicz, wicedyrektora ds. dydaktycznych mgr Małgorzata Ignasik, wicedyrektora ds. wychowawczych mgr Alicja Ostrowska.
 • 11 października odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów pierwszej klasy do braci gimnazjalnej.
 • W dniach 13-15 listopada 2012r. uczniowie klas III pisali próbny egzamin gimnazjalny.
 • 22 listopada w naszej szkole goszczono szóstoklasistów na Andrzejkowym Odkrywaniu Talentów.
 • 29 listopada gimnazjaliści bawili się na dyskotece Andrzejkowej.
 • W dniach 9-11 stycznia odbyły się sprawdziany wiadomości i umiejętności uczniów klas II.
 • 13 stycznia – 46 wolontariuszy z naszej szkoły kwestowało na terenie miasta Tarnowa w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • 30 stycznia odbył się Dzień Otwarty dla uczniów klas szóstych wraz z wychowawcami.
 • 31 stycznia odbył się Wieczór Otwarty dla uczniów klas szóstych wraz z rodzicami.
 • 6 lutego odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty z Językiem Niemieckim.
 • 7 lutego młodzież gimnazjalna wraz z uczniami klas szóstych bawiła się nazabawie karnawałowej.
 • 5 marca uczniowie naszej szkoły uczcili przypadającą rocznicę wymordowania polskich oficerów przebywających w obozach jenieckich, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Tarnowie.
 • 23-25 kwietnia uczniowie klas III pisali zewnętrzny egzamin gimnazjalny.W dniach 16-18 maja odbyła się wycieczka do Lwowa – integracja gimnazjalistów i uczniów Szkoły Podstawowej nr 9.
 • Justyna Walaś otrzymała indeks sukcesu za talent – III miejsce w Mistrzostwach Europy w boksie.
 • 25 maja uczniowie gimnazjum przywitali przyjaciół ze słonecznej Sycylii.
 • W maju międzynarodowa grupa zorganizowała Comenius Festiwal.
 • 24 maja – 218 uczniów naszego Gimnazjum wzięło udział w spotkaniu z podróżnikiem z klubu „Trzask”.
 • 5 czerwca nastąpiła inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.
 • 8 czerwca odbył się Festyn Rodzinny.
 • 13 czerwca kandydaci do klasy pierwszej First Certificate in English pisali test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego.
 • W dniach od 2 do 9 czerwca uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w projekcie edukacyjno– językowym w Niemczech, Francji i Szwajcarii.
 • 14 czerwca Gimnazjum nr 4 otrzymało certyfikat „E – Szkoła Kompetencji Kluczowych”.

Rok szkolny 2013/2014

 • Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęło 366 uczniów w 13 oddziałach .
 • 2 września – inauguracja roku szkolnego 2013/2014.
 • 10 września – uroczystość otwarcia Parku Artystów im. Jerzego Brauna przy ul. Bitwy o Wał Pomorski.
 • 17 września – II Mistrzostwa Gimnazjum nr 4 w Strzelectwie. Konkurencja – karabinek pneumatyczny.
 • W dniu 20 września odbyły się Indywidualne Mistrzostwa w L.A.
 • 21 września – Mistrzostwa Gimnazjum Klas II i III w halowej piłce nożnej.
 • 30 września reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Jesiennych Biegach Przełajowych Szkół Gimnazjalnych.
 • Dnia 28.09.2013. uczniowie klasy 1d uczestniczyli w obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych w Krakowie.
 • W dniach 4 i 5 października wolontariuszki z naszej szkoły uczestniczyły w akcji „Podziel się Posiłkiem”.
 • 3 października. uczennice klasy 2b: Weronika Wajchamer i Gabriela Kmiecik (spośród 200 przedstawicieli szkół gimnazjalnych z województwa małopolskiego) wzięły udział w konferencji inaugurującej kampanię Palenie Jest Słabe! na Krakowskiej Akademii im. Frycza-Modrzewskiego.
 • 10 października Otrzęsiny.
 • 14 października – Dzień Pierwszoklasisty. Uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
 • Sukces projektu Budżetu Obywatelskiego – modernizacja hali sportowej.
 • 21 października grupa młodzieży w Ogrodzie Doświadczeń.
 • 25 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Targach Zdrowej Żywności organizowanych przez Gimnazjum nr 7 w Tarnowie.
 • 29 października drużyna naszego gimnazjum pod opieką trenera Krzysztofa Janasa zdobyła II miejsce i srebrny medal w Mistrzostwach Gimnazjum w halowej piłce nożnej.
 • 5 listopada uczennice naszej szkoły i III LO w Tarnowie odwiedziły krakowską siedzibę Google Poland.
 • 7 listopada na hali sportowej naszego gimnazjum zaprezentowany został projekt Korowód Świętych.  Odbiorcami byli gimnazjaliści, uczniowie ze szkół podstawowych nr 5, 8, 9, przedszkolaki z Przedszkola nr 31, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście w osobach: tarnowski biskup diecezjalny Andrzej Jeż, proboszczowie parafii św. Józefa i błogosławionej Karoliny, księża: Stanisław Bilski, Stanisław Dutka a także przedstawiciele władz oświatowych: Bogumiła Porębska – dyrektor Wydziału Edukacji UMT i Jacek Pertyński – wizytator z Kuratorium Oświaty Delegatura w Tarnowie oraz przedstawiciel samorządowy w osobie Jana Niedojadły – radny i przewodniczący Rady Osiedla Jasna.
 • 8 listopada drużyna naszego gimnazjum pod opieką Bernadety Leśniak zdobyła wicemistrzostwo Tarnowa w Gimnazjadzie Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt.
 • 10 listopada uczniowie wzięli udział w Festiwalu Zawodów w Małopolsce – projekt województwa małopolskiego.
 • 11 listopada realizowano projekt „Młodzież pamięta” .Uczniowie wraz z opiekunem Renatą Plebanek po mszy za ojczyznę w tarnowskiej Katedrze rozdawali ulotki, chorągiewki i naklejki.
 • 14 listopada uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie uczcili Święto Niepodległości wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych; legionowych, żołnierskich i harcerskich.
 • 15 listopada w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.
 • 4 grudnia odbywały się zawody na torze kartingowym „Speed Race” w ramach projektu profilaktycznego.
 • 7 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców Klas I. Organizator Turnieju: Krzysztof Janas, nauczyciel wychowania fizycznego.
 • W dniach 9-15 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wydarzeniu Godzina Kodowania w ramach Tygodnia Informatyki (Computer Science Education Week).
 • 13 grudnia odbyła się II Gala Wolontariatu. Nasza szkoła została nagrodzona dyplomem za działalność wolontariacką roku 2013.
 • Również 13 grudnia odbył się III Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych.
 • 15 grudnia odbył się finał projektu „Programowanie na start!” realizowanego przez 25 szkół z całej Polski, w tym również przez nasze gimnazjum. Opiekun p. Marta Nowak.
 • 19 grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez nauczycieli naszej szkoły.
 • 20 grudnia rozstrzygnięty został konkurs na: Najdłuższy i najładniejszy łańcuch choinkowy.
 • 12 stycznia – 36 wolontariuszy naszego gimnazjum kwestowało na rzecz WOŚP.
 • 27 lutego zorganizowany został Wieczór Otwarty dla rodziców uczniów klas szóstych.
 • 27 lutego odbyła się zabawa karnawałowa dla szóstoklasistów z profesjonalnym DJ.
 • 7 marca reprezentacja Gimnazjum wzięła udział w Mistrzostwach Tarnowa – Tarnowskiej Gimnazjadzie Młodzieży Koszykówki Chłopców.
 • 12 marca dzieci z Przedszkola nr 32 odwiedziły naszą szkołę. Wzięły udział zajęciach z historii i plastyki oraz warsztatach plastycznych przygotowanych dla nich przez Renatę Plebanek i Marka Sztorca.
 • 14 marca reprezentacja chłopców naszego gimnazjum wzięła udział w Gimnazjadzie Piłki Ręcznej Chłopców . Mecze rozgrywano w hali sportowej ZSO nr 4 w Tarnowie.
 • 2 kwietnia – wizyta członków Klubu Armii Krajowej działającego w naszej szkole u pułkownika Jerzego Pertkiewicza.
 • 3 kwietnia na obiektach sportowych Gimnazjum nr 8 odbyły się drużynowe Mistrzostwa Tarnowa w biegach przełajowych. Dziewczęta naszej szkoły rywalizowały na dystansie 10×800 metrów a chłopcy 10×1000 metrów.
 • 11 kwietnia uczniowie naszej szkoły gościli panią Stanisławę Wiatr-Partykę, prezesa tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, honorowego prezesa Związku Sybiraków.
 • 11 kwietnia Igor Żurowski uczeń z kl. 2a wraz z opiekunem – Natalią Rogóż wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 74. rocznicę mordu NKWD na Polskich Policjantach w 1940 r.
 • 12 i 13 kwietnia – udział uczniów naszej szkoły pod opieką Renaty Plebanek i Marty Nowak w Targach „DOM i OTOCZENIE”, połączonych z kiermaszem świątecznym dzieci, młodzieży  i nauczycieli tarnowskich szkół. Targi odbyły się w Hali Sportowej „Jaskółka”.
 • 14 kwietnia udział delegacji Gimnazjum w drugiej części uroczystości upamiętniających 74. rocznicę Mordu Katyńskiego w alei Dębów Katyńskich.
 • 23 – 25 kwietnia przeprowadzony został zewnętrzny egzamin gimnazjalny:
  • 23 kwietnia. – środa – część humanistyczna:– z zakresu historii i wiedzy oraz z zakresu języka polskiego
  • 24 kwietnia – czwartek – część matematyczno-przyrodnicza:– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz z zakresu matematyki
  • 25 kwietnia – piątek – część z języka obcego nowożytnego: – na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym3 maja odbyło się drugie spotkanie uczniów z panią Stanisławą Wiatr-Partyką.
 • 3 maja uczniowie Gimnazjum pod opieką Renaty Plebanek realizowali projekt patriotyczny „Młodzież pamięta”.
 • 5 maja uczniowie klas: 1c, 1d i 2a wzięli udział w spotkaniu z panią Elżbietą Stepską-Kot – wieloletnim pedagogiem, poetką, autorką wspomnień z czasów gehenny w Kazachstanie.
 • 10 maja zorganizowany został Festyn Rodzinny.
 • 14 maja uczniowie klasy 1c wzięli udział w heppeningu zorganizowanym przez Rejonowy Zarząd PCK w Tarnowie z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
 • 19 maja uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 • 21 maja kilkunastoosobowa grupa uczniów z klas: 1c, 1e, 2c, 3c i 3d naszego gimnazjum wraz z opiekunami wzięła udział w Tarnowskim Rajdzie Papieskim, zorganizowanym przez IV LO w Tarnowie. Opiekunowie: Bernadeta Leśniak i Beata Wideł.
 • Od 2 do11 czerwca dziewięcioosobowa grupa z naszego Gimnazjum uczestniczyła wraz z I LO i Gimnazjum z Nowego Sącza w projekcie edukacyjno-językowym organizowanym przez Europejskie Centrum Młodzieży z Łodzi.
 • 14 czerwca prof. Kazimierz Braun wraz z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami uczniów naszej szkoły obejrzał w Teatrze im. Marii i Kazimierza Witkowskich w Niecieczy spektakl „Damy i huzary” Aleksandra Fredry.
 • 16 czerwca – prof. Kazimierz Braun spotkał się z uczniami naszego Gimnazjum, którzy w parku im. Jerzego Brauna zaprezentowali swój program artystyczny, przygotowany pod opieką Joanny Gnutek i Małgorzaty Król.
 • 27 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.
 • 28 czerwca – oficjalne ogłoszenie wyników III edycji budżetu obywatelskiego. Wygrał między innymi nasz projekt mający nr 14 „Bezpiecznie poruszamy się przy Gimnazjum nr 4 Tarnowie – remont drogi wewnątrzszkolnej i pożarowej z wymianą bramy wjazdowej”.

Rok szkolny 2014/2015

 • Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęło 364 uczniów w 13 oddziałach
 • 1 września 2014 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 z równoczesnym otwarciem pracowni teatralnej w szkole i rozpoczęciem zajęć teatralnych przez pana Tomasza Antoniego Żaka, reżysera teatralnego i dyrektora Teatru Nie Teraz.
 • 20 września – udział uczniów z klasy artystycznej (1d) wraz z opiekunem Renatą Plebanek, w wernisażu BWA. Wystawa Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej.
 • 23 września – III Mistrzostwa Gimnazjum nr 4 w Strzelectwie.
 • 26 września – włączenie się członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej pod opieką Marka Sztorca w ogólnopolskie obchody 75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. W naszym gimnazjum gościł tarnowski dziennikarz i historyk pan Mirosław Poświatowski.
 • 27 września – udział uczniów klasy 2d realizującej innowację europolitechniczną w nowatorskich zajęciach z języka niemieckiego w Goethe Institut w Krakowie w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych.
 • 30 września – udział uczniów w Jesiennych Biegach Przełajowych.
 • 30 września – rozstrzygnięcie konkursu językowego na plakat pt: Why is English worth learning?.
 • przyznanie Gimnazjum nr 4 Certyfikatu Jakości Kształcenia Języków II edycji Programu Insta. Ling.
 • 06 października – spotkanie uczniów gimnazjum, uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 oraz dzieci z Przedszkola  nr 31 i  32 z żużlowcami i działaczami Grupy Azoty Unii Tarnów na hali gimnastycznej gimnazjum.
 • 06 października – czynne uczestnictwo klasy europolitechnicznej  w  Nocy Naukowców  w PWSZ. Pokazy doświadczalne uczniów naszej szkoły.
 • 16 października – uczestniczenie członków Klubu AK w spotkaniu z panem Jerzym Widejko w Szkole Podstawowej nr 9.w październiku – odbył się cykl zajęć dla uczniów III klas w ramach trwającej VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
 • 22 października – odbiór sztuki pt.: Pchła Szachrajka, wystawionego przez uczniów (2d) z grupy artystycznej, a przygotowanego pod kierunkiem  Joanny Gnutek, Małgorzaty  Król oraz Renaty Plebanek przez dzieci z Przedszkola nr 32 i 31.
 • 24 października – uczestniczenie grupy uczniów z klasy 2d w warsztatach języka niemieckiego Deutsch ist cool, zorganizowanych przez Zakład Filologii Germańskiej PWSZ w Tarnowie. Warsztaty pt.„Die Tierwelt ist COOL!”.
 • 24 października – goszczenie w naszym gimnazjum harcerzy z Tarnowskiego Hufca im. gen. Józefa Bema oraz instruktorów na czele z harcmistrzem Maksymem Piękoszem i ich udział w uroczystym kominku harcerskim inaugurującym obchody Roku Jerzego Brauna w środowisku tarnowskich skautów.
 • 10 listopada – otrzymanie przez pana Antoniego Żaka Prestiżowej Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza oraz medalu z okazji 150. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego. Pan Antoni Żak w roku szkolnym 2014/2015 prowadził zajęcia teatralne w naszym gimnazjum.
 • 11 listopada – wzięcie udziału uczniów z kl.1d i 2c w obchodach Święta Niepodległości Polski w ramach projektu „Młodzież pamięta”.
 • 16 listopada – obejrzenie widowiska pt. Wiatr wolności przez uczniów naszego gimnazjum i nauczycieli, przygotowanego pod kierunkiem Tomasza A. Żaka.
 • 21 listopada – zrealizowanie projektu edukacyjnego pt. II Korowód Świętych!.Uczestnikami projektu byli uczniowie gimnazjum oraz dzieci z Przedszkola nr 32 i 31.
 • 24-28 listopada – wzięcie udziału uczniów naszego gimnazjum w światowej Kampanii Biała Wstążka ,będącej symbolem sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie.
 • 17 grudnia – goszczenie w naszym  gimnazjum lektora projektu  Deutsch Wagen Tour. Realizacja projektu ogólnopolskiego, prowadzonego przez Goethe-Institut w Warszawie promującego język niemiecki w Polsce.
 • 22 grudnia – Wigilia w Gimnazjum nr 4 – wspólne kolędowanie wszystkich uczniów.
 • 11 stycznia 2015 r. – kwestowanie przez 31wolontariuszy Gimnazjum nr 4 na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • W styczniu 18 uczniów pod opieką nauczycieli poznawało tajniki tworzenia interaktywnych animacji i gier w programie Scratch. Noc kodowania.
 • 26 stycznia – udział uczniów w Mistrzostwach Tarnowa w piłce siatkowej dziewcząt, rozgrywanych w ramach Gimnazjady.
 • 29 stycznia – wywiadówka semestralna.
 • 01 lutego – zbieranie pieniędzy na budowę tarnowskiego hospicjum przez wolontariuszy gimnazjum, w składzie: Paulina (3b), Weronika (3b), Igor (3b), Maciej (3b), Dominika (2e), Patrycja (2e), Konrad (1c), Robert (1c).
 • 05 lutego – zaprezentowanie przez uczniów swoich umiejętności aktorskich na szkolnej scenie teatralnej. Przygotowany program nosił tytuł Nauka chodzenia i był oparty na poezji i tekstach Andrzeja Bursy.
 • 12 lutego – Wieczór Otwarty dla rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych.
 • przyznanie Gimnazjum nr 4 Certyfikatu Jakości Kształcenia Języków III edycji Programu Insta.Ling.
 • 13 lutego – czytanie wierszy i bajek dzieciom z Przedszkola nr 32 przez uczniów klasy 2 d w ramach realizacji projektu edukacyjnego.
 • 13 lutego – udział uczniów w prelekcji pana Marcina Barana – kolekcjonera broni kawaleryjskiej z okresu 1914-1939, studenta III roku historii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • 16 lutego – Dni Otwarte w Gimnazjum nr 4. Targi 2.0.
 • 17 lutego – zwiedzanie wystawy pt. Pochodzenie i właściwości bursztynu w Muzeum Okręgowym w Tarnowie przez uczniów z naszego gimnazjum.
 • 12 marca – wyjazd uczniów z 1d i  2d wraz z opiekunami do teatru Groteska w Krakowie na przedstawienie „Balladyna” w reżyserii Bogdana Ciosek.
 • wyróżnienie Gimnazjum nr 4 w konkursie „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.
 • 13 marca – udział dzieci z Przedszkola nr 32 w lekcji plastyki pt.„Sztuka ludowa w naszej okolicy”, przygotowanej przez Renatę Plebanek.
 • 21 kwietnia – 23.kwietnia – egzamin gimnazjalny klas III.
 • 16 kwietnia – powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na obiektach Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie. Organizatorem była Komenda Miejska Policji w Tarnowie.
 • 18 kwietnia – wystąpienie grupy artystycznej z klasy 2d z przedstawieniem Pchła Szachrajka na tarnowskim Rynku. Swoim występem uczniowie włączyli się w akcję organizowaną przez PCK Motoserce 2015.
 • 14 maja – przyznanie Gimnazjum nr 4 w Tarnowie Nagrody Jakości Nauczania SAPERE AUSO.
 • 15 maja – wyjazd członków szkolnego klubu AK do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
 • 16.05. – 23.05.– uczestniczenie uczniów z  klasy 2d, 1c, 1d, 3d w projekcie edukacyjno–językowym w Niemczech, Francji i Szwajcarii, przygotowanym przez Europejskie Centrum Młodzieży w Łodzi.
 • 30 maja – Festyn rodzinny współorganizowany przez nasze Gimnazjum „Od przedszkola do seniora”.
 • 09 czerwca – udział uczniów w obchodach 35-lecia Osiedla Jasna.
 • 16 czerwca – udział Pocztu Sztandarowego Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie w obchodach 75. rocznicy pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz.
 • 16 czerwca – odebranie przez dyrekcję prestiżowej „Nagrody Jakości Nauczania 2015”.Nagrodę SAPERE AUSO Gimnazjum  nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie  otrzymało za pracę z uzdolnioną młodzieżą i realizację programów innowacyjnych i wychowawczych, jako jedyne gimnazjum w Małopolsce.
 • 21 czerwca – otrzymanie przez szkołę Certyfikatu Jakości Kształcenia Języków. Tarnowska Marka Talentu za pracę w programie InstaLing.
 • 21 czerwca – otrzymanie przez szkołę Certyfikatu Mistrzów Kodowania.
 • 29 czerwca 2015 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 i pożegnanie uczniów klas III.

Rok szkolny 2015/2016

 • 01 września – Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło 365 uczniów w 13 oddziałach.
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 – uczestniczenie uczniów we mszy świętej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej i udział w akademii inaugurującej nowy rok szkolny.
 • 28 września – Udział uczennic z klas artystycznych: 1d, 2d i 3d w 3 dniowych warsztatach Body Art „Tańcem i Kolorem”.
 • 12 października – Przekaz Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Ropczycach darów w postaci artykułów papierniczych, gier planszowych, puzzli.
 • 15 października – Wyjazd uczniów klas drugich do Krakowa w ramach programu edukacyjno-wychowawczego „Bezpieczna+”. Oglądnięcie spektaklu „Przygody Odyseusza” w Teatrze Groteska.
 • 16 października – Udział uczniów z klasy 1d w warsztatach rzeźbiarskich w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie.
 • 16 października – III Dyktando Niepodległościowe – goszczenie w naszej szkole uczniów z gimnazjów w Bochni,  Brzesku, Chojniku, Dąbrowie Tarnowskiej,  Domosławicach, Jodłówce Tuchowskiej,  Olszynach, Ołpinach, Pogórskiej Woli, Siedliskach, Tarnowie i  Wojakowej.
 • 18 października – Europejski Tydzień Kodowania w ramach realizacji projektu Ogólnopolskiej Akademii Programowania. W sobotnich zajęciach brali udział uczniowie
  z klas: 1b, 3d, 3c.
 • 23 października – Promowanie „zdrowej przerwy” w naszym gimnazjum w ramach programu Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – Walcz z otyłością. Uczniowie promowali aktywność fizyczną (taniec/aerobik) i zdrową dietę (jabłuszka).Obliczali BMI. Dostawali ulotki o zdrowym żywieniu.
 • 25 października – Udział grupy artystycznej z klasy 2d w wernisażu malarstwa „Rodzinne talenty” w Galerii Hortar.
 • 29 października – Ogólnopolski Tydzień Kariery –zwiedzanie przez uczniów Zakładów Mechanicznych w Tarnowie w ramach OTK.
 • 29 października – Udział uczniów z klasy 3d i 2d w innowacyjnych zajęciach z języka niemieckiego w Instytucie Goethego w Krakowie.
 • 30 października – Udział reprezentacji gimnazjum w Mistrzostwach Tarnowa Halowej Piłki Nożnej.
 • 10listopada – Udział uczniów w Pikniku Niepodległościowym. Raut niepodległościowy w CSM.
 • 11 listopada – Uczczenie przez uczniów i nauczycieli Święta Niepodległości wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych podczas długiej przerwy.
 • 19 listopada – Antynikotynowy happening w Światowym Dniu Rzucania Palenia w naszym gimnazjum.
 • 19 listopada – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – zajęcia uczniów klas trzecich
 • 30 listopada – Spotkanie uczniów z  Michałem Tyrpą, krakowskim publicystą, kustoszem pamięci o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.
 • 03grudnia – Udział uczniów z klasy 3d w warsztatach edukacyjnych z zakresu integracji grupy oraz technik szybkiego uczenia się, zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku.
 • 04 grudnia – Udział uczniów w VIII edycji kampanii społecznej NO PROMIL-NO PROBLEM, do której zgłosiło się 60 gmin z Małopolski.
 • 14 grudnia – Uczniowie naszej szkoły i seniorzy ze Stowarzyszenia Senior na Czasie /grupa międzypokoleniowa/ z wizytą w Urzędzie Miasta Tarnowa.
 • 16 grudnia – Uczniowie z gimnazjum i seniorzy ze Stowarzyszenia Senior na Czasie. wystawili międzypokoleniowe jasełka. Autorem scenariusza i reżyserem widowiska był Tomasz A. Żak, dyr. Teatru Nie Teraz.
 • 18 grudnia – Udział uczniów z klasy miłośników weterynarii (innowacja) w zajęciach w Centrum Zdrowia Małych Zwierząt.
 • 22 grudnia – Ręczne wykonywanie przez uczniów oryginalnych i niepowtarzalnych ozdób choinkowych podczas profesjonalnych zajęć, prowadzonych pod kierunkiem Alicji Ostrowskiej.
 • 11stycznia – Udział uczennic w Turnieju Finałowym Gimnazjady w koszykówce dziewcząt.
 • 15 stycznia – Udział 30 wolontariuszy z klas trzecich w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
 • 08 lutego – Spotkanie uczniów klas I-III z podróżnikiem z grupy” Trzask”.
 • 09 lutego – obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI były realizowane pod hasłem „Lepszy internet zależy od Ciebie!”.
 • 15 lutego – Turniej Piłki Siatkowej klas III.
 • 18 lutego – Towarzyski Turniej Piłki Nożnej.
 • 18 lutego – Twórcza Noc w Gimnazjum nr 4 Noc Kodowania – warsztaty informatyczne
   i plastyczne uczniów klas I, II i III.
 • Luty 2016 r. – Otrzymanie przez szkołę Certyfikatu Jakości Kształcenia Języków za pracę w pierwszym okresie roku szkolnego 2015/2016 w programie InstaLing.
 • 26 lutego – Udział uczniów w wykładzie wygłoszonym w MCDN, podczas oficjalnej inauguracji obchodów państwowego święta żołnierzy „wyklętych” w Tarnowie.
 • 01marca – Udział drugoklasistów w wycieczce edukacyjnej do Krakowa. Zwiedzanie Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” oraz  udział w koncercie poświęconym pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 • 10 marca – Eliminacje Miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów gimnazjów z terenu miasta Tarnowa.
 • 11 marca- Spotkanie seniorów z Klubu „Kolorowa Jesień” MCAS Tarnów Wschód z uczniami gimnazjum. Seniorzy zwiedzili wystawę „ANNE FRAN – HISTORIA NA DZIEŃ DZISIEJSZY”.
 • 15 marca – Przygotowanie wystawy poświęconej Żołnierzom Wyklętym przez członków koła AK. Zostały na niej zaprezentowane prace plastyczne uczniów i fotografie „wyklętych”.
 • 15 marca -Udział szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie w warsztatach poświęconych Anne Frank i oglądnięcie wystawy o tej samej tematyce. Oglądnięcie przez naszych gości przedstawienia pt. „Wesołe podwórko”, zaprezentowane przez uczennice klasy 2 d.
 • 16 marca – Wystawienie sztuki pt. ,,Frozen”, w wykonaniu grupy lingwistycznej z klasy 2c, przygotowane w ramach innowacji programowej z języka angielskiego.
 • 17 marca – Spotkanie młodzieży naszej szkoły z płk. Jerzym Pertkiewiczem.
 • 17 marca – Uczestniczenie uczniów klas III naszej szkoły w Targach Edukacyjnych w Krakowie.
 • 18 marca – Goszczenie w naszym gimnazjum kolejnej grupy szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie.
 • 22 marca – Kiermasz Wielkanocny i konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny.
 • 01kwietnia – Udział przedstawicieli uczniów naszego gimnazjum w uroczystym otwarciu wystawy zorganizowanej w Centrum Sztuki Mościce z okazji 150. rocznicy urodzin poety, Kazimierza Przerwy–Tetmajera.
 • 07 kwietnia – Udział Patryka Gruszowskiego w uroczystej gali laureatów w Zakopanem – odebranie nagrody dla szkoły i nagrody indywidualnej za zajęcie II miejsca w XI Edycji Konkursu Literackiego „Na tatrzańskim szlaku”, organizowanym przez Zespół Szkół w Poroninie i Tatrzański Park Narodowy.
 • 07 kwietnia – Udział uczniów w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół gimnazjalnych.
 • 08 kwietnia – Uświetnienie finału Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 spektaklem koła teatralnego „Na Ciebie już czas” w reżyserii Tomasza Żaka.
 • 10 kwietnia – Udział uczniów w wykładzie otwartym ,,Choroby odzwierzęce” wygłoszonym przez: dra n. med. Wiesława Olechowskiego oraz lekarza weterynarii Artura Marka.
 • 10.03.2016 r. – Udział uczniów w eliminacjach Miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 • 11.03.2016 r. – Zwiedzanie Izby Pamięci Armii Krajowej, przez członków klubu AK pod kierunkiem płk. Jerzego Pertkiewicza.
 • 18-20 kwietnia – Egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języków obcych.
 • 27 kwietnia – Udział uczniów klas drugich w warsztatach „100 lat dla pokoju w Europie”.
 • 28 kwietnia – Zwiedzanie fabryki karmy ROYAL CANIN w Niepołomicach przez uczniów klasy innowacyjnej (miłośników weterynarii).
 • 29 kwietnia – Udział uczniów tarnowskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
  w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wierni Bogu i Ojczyźnie”. Pierwsza tego typu inicjatywa edukacyjno–artystyczna w Polsce odbyła się na Scenie im. Ryszarda Smożewskiego w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna.
 • 03 maja – Udział młodzieży z naszej szkoły we mszy za ojczyznę w tarnowskiej Katedrze z okazji przypadającej 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • 03 maja – Udział uczniów naszej szkoły we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • 03 maja – Uczestniczenie uczniów naszej szkoły w rajdzie rowerowym..
 • 14 maja – Egzamin z języka niemieckiego –  zdawała 23 osobowa grupa uczniów z klas 3b, 3c, 3d i 3e.
 • 23 maja – Festiwal Projektu „100 lat dla Pokoju w Europie”. Uczniowie zaprezentowali efekty całorocznej pracy  w formie przygotowanych prezentacji multimedialnych, relacji uczniów z wszystkich działań w każdym miesiącu , plakatów , opowiadań , wierszy , piosenek  oraz refleksji. Podsumowanie pracy w projekcie.
 • 30 maja – W poszukiwaniu śladów skautingu tarnowskiego – poszukiwanie miejsc związanych z początkiem ruchu harcerskiego w Tarnowie przez grupę uczniów naszej szkoły.
 • 01czerwca – Dzień Dziecka. Dyrekcja, Nauczyciele, Rada Rodziców wraz z Samorządem Uczniowskim życzyli uczniom wiele radości, zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesów w szkole i wiele uśmiechu na co dzień.
 • 08 czerwca – Szkolno-osiedlowy festyn „Od przedszkola do seniora” – koncert Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej z Tuchowa, blok występów artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, międzypokoleniowa potańcówka prowadzona przez profesjonalnego DJ.
 • 12 czerwca – Wycieczka historyczna członków Klubu AK – oglądnięcie ekspozycji poświęconej niemieckiej okupacji Krakowa. Muzeum Ulica Pomorska.
 • 24 czerwca – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 – pożegnanie uczniów klas III.
 • 04 sierpnia – Otwarcie Kompleksu sportowo–rekreacyjnego przy naszym gimnazjum.

Rok szkolny 2016/2017

 • 1 września – 370 uczniów w 13 oddziałach wzięło udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2016/2017.
 • 7 września – Rodzice uczniów klas pierwszych wzięli udział w  spotkaniu z dyrekcją, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym.
 • 24 września – Uczniowie klas: 1c i 2c uczestniczyli w obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych w Krakowie. Uczniowie odwiedzili British Counsil oraz uczestniczyli w zajęciach z języka niemieckiego w Goethe Institut.
 • 28 września – Reprezentacja Gimnazjum nr 4 w składzie: Sternal Dawid 2a, Basierak Jakub, Borkowski Bartosz, Król Daniel, Porębski Mateusz z klasy 3a, Aksamit Arkadiusz, Chmielowiec Dawid, Szwedo Dawid z klasy 3c, Ciochoń Bartłomiej, Rudek Maciej, Smoleń Jakub, Pierzchała Jan z klasy 3d pod opieka Marcina Janasa wzięła udział w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
 •   28.09 do 01.10.2016  – Koło Teatralne działające przy naszym gimnazjum wzięło udział w Projekcie „Młodzi dla Historii”, będącym integralną częścią VIII. Festiwalu Filmowego „Niepokorni Niezłomni Wyklęci”. Grupa uczniów: Wiktoria Wątroba z kl. 2d, Weronika Ferdynus z kl. 3a, Bartłomiej Cup i Aleksadra Dziąćko z kl. 3b, Kamil Giebał z kl. 3d oraz Aleksandra Pisz, absolwentka naszej szkoły „.przedstawili  spektakl  „ Na ciebie już czas” . Festiwal odbył się w Gdyni.
 • 2 października – Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego: Elżbiety Skrzypczyńskiej i Zofii Zelek wzięli udział Indywidualnych Mistrzostwach Tarnowa w Lekkiej Atletyce.
 • 6 października – Grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach historycznych zorganizowanych przy udziale krakowskiego oddziału IPN.
 • 10 października – Uczniowie kl. 2d i 2c z nauczycielami: Agnieszką Lisińską, Bernadetą Romańską i Renatą Plebanek, w ramach innowacji z plastyki,  na wystawie organizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016 w Muzeum Narodowym w Krakowie.
 • 11 października – W szkole gościliśmy przedstawicieli drużyny piłkarskiej Bruk-Betu Termaliki Nieciecza: trenera Czesława Michniewicza, analityka Kamila Potrykusa oraz piłkarzy Bartłomieja Babiarza, Wojciecha Kędziorę, Mateusza Kupczaka i Krzysztofa Pilarza.
 • 14 października – Uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Gościliśmy pana profesora doktora habilitowanego Kazimierza Brauna, bratanka naszego patrona.
 • 22 października – W reprezentacyjnej sali tarnowskiego Ratusza, odbyła się uroczysta premiera „Powrotu Norwida” autorstwa wielkiego mistrza polskiego teatru prof. Kazimierza Brauna, w reżyserii autora i Tomasza A. Żaka, przygotowana przez Teatr Nie Teraz. Prof. Kazimierz Braun odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i uhonorowany Honorowym Obywatelstwem Tarnowa.
 • 23 października – W naszym gimnazjum odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej. Oprócz zajęć z przedsiębiorczości  prowadzonych przez doradców z CIZ, uczniowie zainteresowani karierą w służbach mundurowych uczestniczyli w prezentacji i warsztatach  „Jak Wojtek został strażakiem”.
 • 24 października – Udział uczniów w Mistrzostwach Tarnowa w Piłce Nożnej Halowej Chłopców               i Dziewcząt.
 • 24 października – Spotkanie prof. Kazimierza Brauna z uczniami naszej szkoły.
 • 3 listopada – Uczniowie naszego gimnazjum  z klasy 1e i 1d zawitali do grodu w Trzcinicy.
 • Listopad – Udział uczniów i ich rodziców w plebiscycie na Najlepszego Nauczyciela Ziemi Małopolskiej – Kandydatką zgłoszoną przez rodziców była nauczycielka matematyki – Agata Ptasznik.
 • 11 listopada – Uczniowie z Gimnazjum nr 4 w Tarnowie uczestniczyli w akcji „Młodzież pamięta” .11 listopada 1918 – Święto Niepodległości Polski.
 • 11 listopada – Odbyło się tradycyjne już wspólne śpiewanie przez uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników naszej szkoły pieśni patriotycznych, pod kierunkiem Małgorzaty Król – nauczycielki muzyki.
 • 13 – 16listopada – Uczniowie klas: 3d, 2b i 2d brali udział w trzydniowej wycieczce do Warszawy.
 • 23 listopada – Został rozegrany międzyklasowy turniej piłki nożnej klas III.
 • 28 listopada – Zastęp harcerzy ZHR złożony uczniów Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 8 uczestniczył w zbiórce w kościele Filipinów w Tarnowie. Uczniowie w ramach realizowanego przez Gimnazjum nr 4 projektu Bohaterom Niepodległej, zainicjowanego przez UM Tarnowa, poznawali historię Odzyskania Niepodległości.
 • 1 grudnia – Uczniowie klas 2c, 3a i 3b brali udział w spotkaniu z Krzysztofem Podgórskim – Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów, który przedstawiał wybrane zagadnienia z prawa konsumenckiego.
 • 2 grudnia – Grupa uczniów naszej szkoły wyjechała na mecz piłki nożnej Lotto Ekstraklasy: Bruk-Bet Termalica Nieciecza – KGHM Zagłębie Lubin.
 • 6 grudnia – Św. Mikołaj spotkał się z wszystkimi uczniami naszej szkoły.
 • 8 grudnia – Uczniowie wzięli udział Mistrzostwach Subregionu w L.A, które odbyły się na hali \”Jaskółka\” w Tarnowie Mościcach.
 • 9 grudnia – W naszym gimnazjum odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły- św. Jana Pawła II. Organizatorem była nauczycielka języka polskiego z naszej szkoły.
 • 15 grudnia – W Sali Lustrzanej odbyło się uroczyste podsumowanie II etapu miejskiego projektu edukacyjnego Narodowe Święto Niepodległości, którego organizatorem jest Wydział Edukacji UMT, a nasze gimnazjum zajęło III miejsce wśród szkół ponadpodstawowych.
 • 15 grudnia – Wizyta wolontariuszy z naszej szkoły w Przyjaznym Domu Dziecka w Tarnowie. Uczniowie klasy 3a z opiekunem Agnieszką Nowak zawieźli mieszkańcom Domu prezenty zebrane przez społeczność naszej szkoły.
 • 22 grudnia – Uczniowie naszego gimnazjum realizujący edukacyjną innowację związaną z weterynarią odwiedzili  tarnowski Azyl dla psów i kotów, przekazując podopiecznym Azylu kilkanaście kilogramów karmy. 
 • 16 stycznia  – Zaprosiliśmy szkoły ponadgimnazjalne do naszej placówki. Na zaproszenie odpowiedziało 10 szkół, które zaprezentowały ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/18 w formie targów edukacyjnych, wspólnego spotkania, rozmów w dobrej atmosferze zrozumienia istoty wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Nasze gimnazjum po raz 17 przyłączyło się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 25 Finale WOŚP kwestowało 37 wolontariuszy (Weronika Ferdynus, Oliwia Sławińska, Bartek Stec, Daniel Król, Jakub Basierak, Weronika Kania, Joanna Sobarnia, Patrycja Skorupa, Wiktoria Sak, Maria Brzuchacz, Maja Wyrąbkiewicz, Ola Boruch, Ola Kostecka, Mateusz Mączko, Robert Wolak, Kinga Misiaszek, Ola Półkoszek, Ola Wilczyńska, Jan Pierzchała, Maciej Rudek, Daria Czupryna, Ola Zając, Gabriela Stach, Zuzanna Kusek, Marcelina Janiec, Kamil Górecki, Natalia Jarosz, Konrad Kwolek, Karol Płaneta, Kamil Giebał, Piotr Karaś, Dominika Dziębor, Jakub Smoleń, Natalia Stachura, Julia Nowak, Karolina Gabinek) z klas trzecich.
 • 17 stycznia – Uczniowie klas: 3c, 3d, 2d, 1d w Urzędzie Miasta.
 • 19 stycznia – W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  uczniowie naszej szkoły odwiedzili Komendę Policji.
 • 25 lutego  – Uczniowie z działającego w naszej szkole koła teatralnego zaprezentowali w Szkole Podstawowej nr 9 spektakl pt. Na Ciebie już czas. Młodzi aktorzy pod kierunkiem Tomasza Żaka, wystąpili przed szóstoklasistami z zaprzyjaźnionej szkoły.
 • 13 lutego – Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród uczniom, którzy wzięli udział w Konkursie Patriotyczno – Literackim poświęconym  Żołnierzom – Ofiarom Katynia.
 • 25 lutego – Spotkanie harcerzy w gimnazjum pod hasłem „Dzień Myśli Braterskiej w Gimnazjum nr 4”.
 • 26 lutego – Turniej piłki ręcznej, który odbył się w ramach Meetingu Sportowego w VI LO.
 • 3 marca – Spotkanie nauczycieli wraz z uczniami tarnowskich gimnazjów tj. Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze STO nr 2 mającym na celu uczczenie Żołnierzy Wyklętych (około 120 gimnazjalistów). Sala Lustrzana w Tarnowie.
 • 3 marca – Udział I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Górach Polski, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, który odbył się w II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
 • 8 marca – Trzecie nocne i twórcze spotkanie w Gimnazjum nr 4. Podczas warsztatów plastycznych „Zmalujmy coś razem” uczniowie pracowali nad tematem: Martwa natura ze świecą. Noc kodowania czyli warsztaty informatyczne to tym razem praca z App Inventorem, a dokładniej tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne z androidem.
 • 10 marca – Udział naszych uczniów  w XV Międzyszkolnym Konkursie Poezji Niemieckojęzycznej. IV LO w Tarnowie.
 • 17 marca – Uczniowie naszej szkoły na meczu piłkarskim Lotto Ekstraklasy Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Śląsk Wrocław (1-2). Wpajanie zasad zachowania się kibiców.
 • 29 marca – Udział uczniów w zbiorowej wycieczce do Krakowa
 • 31 marca – Odbył się w naszej szkole międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wierni Bogu i Ojczyźnie”. Brały w nim udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie, Niepubliczne Gimnazjum” Piętnastka” w Tarnowie, Gimnazjum nr 6 w Tarnowie, I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie oraz nasze Gimnazjum nr 4 w Tarnowie, będące gospodarzem uroczystości.
 • 12 kwietnia – W Alei Dębów Katyńskich w Tarnowie odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej dokonanej przez Sowietów na polskich oficerach. Pomordowanych polskich oficerów uczcili uczniowie z naszej szkoły. Reprezentował nas poczet sztandarowy oraz uczniowie klasy pierwszych i drugich.
 • 3 maja – Uczniowie gimnazjum uczcili Święto Konstytucji 3 biorąc udział w akcji „Młodzież pamięta”. Uczniowie razem z nauczycielką Renatą Plebanek,  wzięli udział we mszy za ojczyznę. Rozdawali ulotki, chorągiewki i naklejki.
 • 10 maja – Nasza szkoła była organizatorem Rejonowej Gimnazjady Młodzieży w Piłce Ręcznej
 • 18 maja – Grupa innowacyjna wystawiła spektakl w języku angielskim pt. ,,Madagascar. Występ był podsumowaniem trzyletniej innowacji lingwistycznej prowadzonej przez Agnieszkę Lisińską – nauczycielkę języka angielskiego.
 • 19 maja – Na scenie im. Ryszarda Smożewskiego odbył się kolejny już pokaz spektaklu ,,Baśń o stalowym jeżu”.
 • Szkoła uzyskała Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu Szkoły Promującej honorowe oddawanie krwi.
 • 22 maja – Festiwal projektów – prezentacja przez uczniów klas II projektów edukacyjnych.
 • W dniach 24-30.05. – Uczniowie naszej szkoły (40 osób z klas: 1a, 1b, 1c, 1d, 2b oraz 2c) uczestniczyli w wyjeździe edukacyjno–językowym do Niemiec i Szwajcarii.
 • 1 czerwca – Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX Gimnazjalnym Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Górach, org. przez tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
 • 6 czerwca – Uczniowie tarnowskich gimnazjów oglądnęli „Baśń o stalowym jeżu”.
 • 10 czerwca – Szkolno-osiedlowy festyn ,,Od przedszkola do seniora”. Organizatorzy: Społeczność G4 oraz Rada Osiedla Jasna.