Symbole szkoły

 
 

Sztandar szkoły

 

 

 

Hymn Unii hymnem szkoły

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

           W związku z wyborem patrona stanęło przed społecznością szkolną trudne zadanie wyboru hymnu szkoły, tak aby geneza  czy przesłanie utworu wiązało się w jakiś sposób z postacią Jerzego Brauna. Zdecydowaliśmy się na hymn Unii, organizacji ideowo-politycznej, której współzałożycielem w 1940 r. i przewodniczącym był właśnie Jerzy Braun. To on napisał słowa hymnu, natomiast melodię skomponował Stanisław Bukowski, który także jest  współautorem tekstu.

          Unia wpisała się do historii Polski nie tylko silną organizacją wojskową, jej udziałem w Powstaniu Warszawskim, nie tylko sformułowaniem pełnego programu ideowego i politycznego przeobrażenia społeczeństwa i ustroju państwa, opartego o chrześcijańskie zasady moralne, lecz także utworzeniem silnego ośrodka ruchu społecznego i kulturalnego. Unia jednoczyła ludzi, którzy chcieli się wzajemnie natchnąć atmosferą patriotyzmu na czas walki z okupantem.

          Drogą do tego było organizowanie życia kulturalnego, wydawanie podziemnych periodyków kulturalnych, rozwijanie konspiracyjnej edukacji kulturalnej młodzieży. Unia w różnorodnych formach pomagała i opiekowała się twórcami i ich rodzinami. Organizowała też życie kulturalne w kształcie i w wymiarach nie spotykanych w innych organizacjach konspiracyjnych. Przykładem tego była Wszechnica Narodowa, która prowadziła wykłady z różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki. Unia była inspiratorem spotkań  dyskusyjnych w środowiskach artystycznych i intelektualnych, koncertów, wieczorów artystycznych, poetyckich i literackich, salonów „unijnych” czy wreszcie słynnego Teatru Rapsodycznego, którego najlepszym aktorem był Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II.

          A oto słowa hymnu. Warto wiedzieć, że nie były one wyłącznie rezultatem twórczej weny, ale stanowiły dla ich autorów autentyczne wyznanie wiary w to, że pielęgnowanie takich wartości jak Miłość, Prawda, Piękno i Dobro pozwoli ludziom zmieniać oblicze świata na lepsze.

 

Miłość swą mocą zmieni cały ogromny świat.

Prawdę wynurzy z cieni, że bliźni to nasz brat.

Dobro uśmierzy złości, Piękno obmyje brud,

Szczęścia dostąpią prości, radość uświęci trud.

Bo miłość wielką jest potęgą,

Miłością przecież jest sam Bóg,

Z nią nasze życie się sprzysięga,

Ona jest światłem naszych dróg.

Prawda jest światłem ziemi, ona obejmie rząd

I ustawami swymi sprawować będzie sąd.

Ona połączy ludy w jeden braterski krąg,

Ludzkość dostąpi cudu w jedności serc i rąk.

Bo prawda wielką jest potęgą,

W niej z ruin wstanie nowy świat,

Idzie z praw Bożych wielką księgą,

By sprawiedliwy stworzyć ład.

Logo szkoły